Ditte Nielsen

Jeg er 61 år gammel og er pensioneret pædagog. Jeg afsluttede mit arbejdsliv med nogle år som leder af en dejlig privat institution i Nærum.
Jeg brænder for at forbedre forholdene i vores daginstitutioner her i Albertslund. De senere års beskæringer på daginstitutionsområdet, har betydet et utilladeligt fald i kvalitet; husene og personalet er slidt til det yderste. Det må vi have lavet om på.
Albertslund bruger mange ressourcer på integration af vores muslimske medborgere. Der bruges ressourcer på positiv særbehandling og det er ikke i orden. Jeg vil f.eks. gerne arbejde for en afskaffelse af gratis/tvungen børnehaveplads til muslimske børn, hvis forældre ikke ønsker, at de bliver danske. Det er spildte penge. Hvis forældrene gerne vil have deres børn inkluderet i det danske samfund, må de selv gøre en indsats og betale for pladsen som alle andre.
Jeg vil også gerne arbejde for en bevarelse af Albertslund som en naturskøn kommune og for vores miljø.