Glyn S. Hansen

Albertslund har brug  for forandring og sund fornuft.

Jeg er 65 år, folkepensionist og gift med Vivian. Tre børn og syv børnebørn er det blevet til.

Jeg har været bosiddende 44 år i  Albertslund – Herstedøster villaby.

Efter 10 års skolegang uddannede jeg mig indenfor den økonomiske sektor og arbejdede de sidste 26 år af mit arbejdsliv som økonomi- og regnskabschef i en større international produktionsvirksomhed.

Jeg er aktiv sportsudøver, campist, fodboldfan.

Følgende områder betyder meget for mig:
– danske værdier
– kernefamile
-personligt ansvar
– lige ret for alle (ingen særrettigheder til “udvalgte” grupper)

Albertslund er i dag voldsomt overadministreret, der er brug for varme hænder, ikke kolde regneark.

Det skal være slut med økonomiske HOVSA løsninger.

Der skal sættes tæring efter næring,

Der skal føres en aktiv seniorpolitik, der tilgodeser den store gruppe af velfungerende seniorer der findes i Albertslund.

Mulighed for seniorbolig i Albertslund uden at skulle indgå i forpligtende bofællesskaber/kollektiver.