Tina B. Nielsen

Jeg er 54 år og er gift med John.
Jeg er mor til 2 drenge på 15 år og 20 år.
Jeg har i mange år været aktiv i forældrebestyrelser i både børnehave og skolebestyrelser.
Jeg har tidligere været aktiv i en kredsbestyrelse hos Landsforeningen Autisme
Jeg har været formand for skolerådet og været medlem af integrationsrådet i Albertslund 
Jeg mener at der er plads til forbedring indenfor børne og ungeområdet i Albertslund. 
Jeg mener at vi har rammerne og nogle dygtige lærere og pædagoger her i kommunen, men alligevel er der alt for mange af vores børn og unge som ikke får den rette hjælp.
Der skal være tilbud til alle vores børn og unge.
Jeg er modstander af de lange skoledage. 
På grund af de lange skoledage, ser vi alt for mange af vores børn og unge som fravælger fritidsaktiviteter og det vigtige fritidsliv i SFO og klub, stedet hvor vores børn og unge skal udvikle sig og blive selvstændige.
Familier og børn med handicap skal ofte vente i årevis på det rette tilbud. Det skal der ændres på. 
Der skal sættes ind med mere hjælp til vores ældre borgere. En robotstøvsuger er ikke nok. 
Der er alt for lang ventetid på en bolig til vores ældre borgere, som ikke mere kan være i eget hjem.