Politik

Klog Forandring

Forord

Dansk Folkeparti Albertslund lægger for første gang et lokalpolitisk program på bordet. Vores parti er over de seneste to valgperioder blevet voksent og dermed klar til at tage det endelige ansvar for byen. Vi har med denne politik et solidt grundlag for arbejdet i næste valgperiode.
Vores by er udfordret på flere plan. Økonomien er løbet løbsk, arbejdsløsheden er alt for høj, resultaterne for vores skoleelever er ikke gode nok og mangel på politisk ledelse gør det svært at løse udfordringerne. På trods af de mange parametre, hvor Albertslund klarer sig dårligt er der mange stærke sider i vores by. Netop disse sider kan i høj grad hjælpe os, til at skabe bedre resultater til gavn for alle i byen.
Vi ønsker en kommune, hvor kernevelfærden er i fokus. Vi skal lykkes med at børnene er klar, når de starter i skolen. Resultaterne i udskolingen skal styrkes. Vi skal levere en ældreomsorg på niveau med de bedste i landet. Dette er vores fornemmeste opgaver og det betyder, at vi ikke længere kan skære skiver af i form af årlige besparelser. Samtidig skal vi skabe et erhvervsvenligt miljø, der sikrer arbejdspladser og praktikpladser til byens borgere. Kulturen skal fortsat fylde i byen. Vi vil gerne øge opmærksomheden på den del af kulturen, der er særlig dansk og som jo har skabt verdens frieste samfund.
Der er brug for en stærk politisk ledelse. Vi insisterer på at borgernes mandater ikke skal styres af Djøfferi. Politikerne skal gå forrest, for de kan udskiftes. Politikerne skal sørge for tryghed på alle planer. Vi er klar til at levere den tryghed.
Med vores politiske program forsøger vi at løse byen sværeste udfordringer, selvom vi udmærket er klar over at flere partier skal være en del af løsningen. Med de nødvendige mandater vil vi sætte en stopper for at enkelte partier kan styre i den gale retning. Vi vil have alle med, det er der brug for, hvis vi skal lykkes med at bringe vores by sikkert ind i fremtiden. Det kalder vi ”Klog Forandring”.

Danni Olsen, Spidskandidat for Dansk Folkeparti Albertslund