Økonomi og forvaltning

Politisk ledelse

Albertslunds udfordringer hænger grundlæggende sammen med en ting – mangel på politisk ledelse. De seneste otte år er den politiske ledelse af kommunen gledet væk og forvaltningen har taget over. Vi er endt i en situation, hvor der hele tiden handles for sent og på baggrund af hændelser, som sagtens kunne have været forudset eller undgået. Udviklingen er ikke sket af ond vilje, men som følge af en markant svagere politisk top, stigende arbejdspres og en yderst veluddannet forvaltning.

Dansk Folkeparti Albertslund vil tage magten tilbage til politikerne og dermed borgerne. Vi vil have sat en stopper for at forvaltningen skal pege på områder der skal spares på. Vi vil lave en strategi hvor politikerne, område for område, laver en langsigtet plan, så der i tide sikres den nødvendige økonomi. Det vil betyde at vi ikke kommer til at se besparelser der virker imod hensigten. Det kan svare sig at lave en plan, som giver råderum også til uforudsete hændelser. Mindre DJØF´erier, mere politisk styring.

Borgerinddragelse er vigtig. Det gælder også når vi skal lægge planer for fremtiden. Ofte bliver borgerne spurgt om hvordan der skal skæres ned på et område. Dansk Folkeparti Albertslund mener at borgerinddragelse skal foregå, når byggestenen til fremtiden lægges. Det er i særlig grad her borgerperspektivet giver en ekstra dimension. Inddragelsen må dog ikke bruges til at politikerne fralægger sig ansvaret. Politikere kan væltes og det er altså os der må tage skraldet.

Økonomi

Vores planer vil betyde at økonomien over fire år vil være i ro. Det gælder også, når der sker udefrakommende ting som har indflydelse på økonomien. Dansk Folkeparti Albertslund vil ikke gemme sig bag de ting en Regering eller andre foretager sig. Albertslunds økonomi skal være bæredygtig. Der findes stadig et utal af strukturelle besparelser i Albertslund. Administrationen kan stadig blive mindre, men det kræver naturligvis at man politisk styrer fremtidens strukturering.

Dansk Folkeparti Albertslund vil desuden gennemgå indkøbsområdet med en tættekam for at finde besparelser og her er der et kæmpe potentiale. Derudover vil vi, enkelte steder, gøre brug af konkurrenceudsættelse, hvor det kan give mening.

Samarbejdet med vores nabokommuner skal styrkes markant. På den måde vil vi også på nogle områder kunne nyde godt af stordriftsfordele. I dag er Albertslunds problem, at vores aktiviteter er meget dyrere end vores naboers helt identiske aktiviteter og alene her kan vi drage stor nytte af mere samarbejde.

Skatten i Albertslund er meget høj set i forhold til nabokommunerne. Det giver særligt de dårligst stillede borgere udfordringer med at få økonomien til at hænge sammen. Derfor er det vigtigt, at alle føler de får noget for pengene. Det kræver, at vi bruger hver en krone med omtanke. Dansk Folkeparti Albertslund kan sagtens se muligheden for en skattenedsættelse, men det bliver ikke på bekostning af ordentlighed i driften af kommunen. Derfor vil vi ikke love en skattenedsættelse, men blot det, at vi vil forsøge at gøre det muligt.

Trivsel og arbejdsmiljø

Dansk Folkeparti Albertslund vil styrke arbejdsmiljøet i kommunen. Vi er i dag langt fra, hvad vi kan være bekendt over for vores ansatte. Trivslen skal i vejret og det kan kun gå for langsomt. Glade medarbejdere yder bedre og billigere service og de er mindre syge. Vi vil øge mulighederne for de enkelte teams til selv at planlægge arbejdet. Vi vil skabe et miljø, hvor positiv og negativ kritik er helt normalt og uproblematisk. Det er den eneste vej, hvis vi skal kunne tale åbent om – og løse konkrete problemer. Vi har i årevis målt på trivsel blandt medarbejderne, men desværre kan vi ikke spore de store forbedringer.

Der skal stilles høje krav til kommunale ledere. De skal måles på, om de har sammensat de rigtige teams og om trivslen er god nok. Det er rimelige krav til ledere i det offentlige.

Mødet med borgeren

Glade og imødekommende medarbejdere er med til at skabe en god dialog med borgerne. Vi skal, hvad enten det er skriftligt eller mundtligt, have en god og sober omgang med borgerne, også de ”besværlige”. Kommunens medarbejdere er professionelle og kompetente medarbejdere, der til enhver tid er i stand til at yde en god service i en ordentlig tone. Dansk Folkeparti Albertslund vil arbejde på at få svartiden på henvendelser ned og sikre hurtige afgørelser på diverse ansøgninger. Aftalte frister skal være let tilgængelige og overholdes.