Handicap området

At være handicappet i Albertslund kommune, hvad enten det er et fysisk eller psykisk handicap, skal ikke ligge til hinder for et aktivt og fuldt inkluderende liv, hvor den handicappede har ret til fuld og lige deltagelse i samfundslivet.

Dansk Folkeparti Albertslund vil bane vejen, ved i højere grad at sætte fokus på handicap i forbindelse med bl.a. nye anlægsarbejder og renoveringer af den eksisterende bygningsmasse.

Handicaprådet skal inviteres med på råd, når aktuelle emner tages op i forvaltningen. Rådet skal være en aktiv partner og ikke bare et høringsorgan. Det vil vi sikre ved, at formændene for de politiske udvalg VFU, BSU & MBU skal være repræsenteret i Handicaprådet. Samtidig skal direktørområderne være med på møderne.

Handicapområdet i Albertslund er et område, som er under konstant påvirkning fra det omkringliggende samfund – ikke mindst økonomisk. Derfor er det nødvendigt med en konstant tilpasning af området. Vi skal løbende tilpasse økonomien til det aktuelle behov, men samtidig sørge for en fast og forsvarlig økonomisk styring på området.

Kommunen skal i højere grad have fokus på at tilbyde velfærdsteknologi, for at forbedre den enkeltes liv i forhold til dagligdagens gøremål og fremme selvstændigheden.

Det er vigtigt, at vi skaber sammenhæng i de kommunale tilbud. Mennesker er forskellige og vi skal finde holdbare og fleksible løsninger i et gensidigt og tillidsfuldt samarbejde mellem borger, pårørende og fagpersoner. Det er samtidig vigtigt at støtten gives tidligt, så vi forebygger at vanskeligheder vokser sig store og økonomisk uoverskuelige.