Kultur, liv og mennesker

Kultur er identitet

Abertslund har en stærk historie, både som ”Albertslund” men også fra før dette navn blev til. Vores område har været beboet i mere end 1000 år og på den måde er Albertslunds historie også en historie om vores nations tilblivelse og kultur.

Vi har rigtig gode kulturinstitutioner, der på hver deres måde er med til at formidle Danmarks historie set fra vores område. Vikingelandsby, Kroppedal, Lokalhistorisk Samling og Lokalhistoriske forening er blot nogle af dem.

Dansk Folkeparti Albertlund ønsker at bevare en stærk formidling af historien fra lokalområdet. Vi mener, at nutidens liv bliver formålsløst uden en bred forståelse for og viden om vores fortid. Vores historie er med til at skabe vores identitet og dermed ejerskab for vores fælles by og overfor hinanden.

I Danmark har vi i generationer hyldet vores sammenhængskraft og det er i denne verden ganske ekstraordinært at have i så høj grad, som vi har. Hvis vi vil bevare sammenhængskraften er der behov for, at vi holder fast i vores historie, at vi sætter vores kultur og traditioner først som udgangspunkt for byen og for, at vores fælles sprog er dansk.

Dansk Folkeparti Albertslund mener, at al politik bør tage udgangspunkt i ovenstående.

Specielle steder

Fra gammel tid har vores by været kendetegnet ved særlige steder. Vi har fængslerne, landsbyerne og andre steder som Roskilde kro, Birkelundgård og Dyregården. Disse steders historie skal bevares og når der skal laves om, skal det være med respekt for stedernes særlige kendetegn.

Folkeoplysning

Når man taler om demokrati, er folkeoplysning ikke til at komme uden om, heldigvis. Albertslund har en stor tradition for at hylde folkeoplysning og det har skabt et stort og tydeligt engagement i byen, hvor mange borgere deltager i byens udvikling på alle leder og kanter.

Dansk Folkeparti Albertslund er opsat på i den kommende periode at sætte mere fokus på hvordan dansk kultur og traditioner har formet vores liv. Derfor vil vi afsætte midler over fire år til at udbygge kendskabet til netop vores kultur og traditioner. Vi mener, at alle albertslundere, særlig de hvis oprindelse ikke dansk, har brug for at få danskheden ind under neglene. Det er folkeoplysning.

Idræt

Byens dårlige økonomi har virkelig ramt idrætsområdet og det er synd. Også når det går skidt, er det en rigtig dårlig investering at spare på idrætslivet. Alle Albertslunds foreninger engagerer utrolig mange mennesker på daglig basis og det får man ikke andre steder for de midler.

Der er brug for en hal mere på stadion og der skal findes på en måde at bruge den gamle Birkelund svømmehal. Det er to ganske store investeringer og derfor må vi undersøge muligheden for at finde partnere i begge byggerier. Dansk Folkeparti Albertslund er overbevist om, at det kan lade sig gøre, hvis vi får muligheden. Vi vil i hvert fald gøre alt, hvad der står i vores magt.

Idræt er også en del af løsningen med forebyggelse. Fysisk, psykisk og socialt bliver vi stærkere når vi i fællesskaber dyrker idræt. Der skal naturligvis også være plads til de, der ønsker at dyrke deres idræt alene eller sammen med andre uden for foreningslivet.

Derudover er det Dansk Folkeparti Albertslunds helt klare overbevisning, at breddeidræt og eliteidræt hænger uløseligt sammen. Vi skal turde bakke op om dem, der er en del af eliten og samtidig huske på den organisation, de vokser ud af.

Samarbejde med andre

Dele af kulturområdet har i mange år deltaget aktivt i skolerne med forskellige forløb og temaer. Desværre er det ikke lykkedes at finde løsninger for alle. Dansk Folkeparti Albertslund vil arbejde for, at der skabes en systematik i samarbejdet mellem kulturinstitutioner, foreninger m.m. og skolerne. Foreningerne kan bidrage med en enorm viden og erfaring og så kan børn og unge finde frem til skjulte talenter på denne måde.

Dansk Folkeparti Albertslund vil desuden arbejde for, at byens kirker og sogneråd kommer tættere på kulturområdet og skolerne. Selv om de færreste i dag kalder sig selv for egentlige kristne, så har kristendommen haft og har til stadighed, en kæmpe indflydelse på vores samfund, vores tankemønstre og liv generelt. Også her er vi ikke interesseret i formynderisk adfærd, men derimod handler det om at vide hvad vi kommer af.