Uddannelse, beskæftigelse og by

En by i fremdrift

Dansk Folkeparti Albertslund vil med særlig fokus og målrettethed, skabe en moderne by med vækst og udvikling i alle egne. Områder, der i årevis har ligget øde hen, skal løftes til nye højder. Vi vil for alvor sætte gang i udviklingen af Hersted Industripark og Roskildevej. Beskæftigelsen skal i vejret og vores unge skal være meget bedre uddannet.

Når vi som kommune får udført arbejde, er det først og fremmest danske medarbejdere, der får jobbet. Det tjener alle bedst!

Erhvervsliv

Albertslund skal ikke længere være en soveby med tomme erhvervslejemål i vores industriområder og centrum. Dansk Folkeparti Albertslund, ønsker et aktivt og involverende erhvervsliv med et sprudlende iværksættermiljø.

Det skal være attraktivt for en virksomhed at slå sig ned i Albertslund. Det kan vi kun få ved at tage et socialt ansvar for vores by. Infrastrukturen skal fungere optimalt og vi vil omdanne vores industriområder til et levende og udviklende område, hvor attraktive bolig- og erhvervslejemål går hånd i hånd.

Vi ønsker at tiltrække alle typer virksomheder, herunder produktionsvirksomheder. Vi vil effektivisere og lette byggesagsbehandling, miljøsager m.m., så man ikke oplever, at man syltes i den kommunale administration. Samtidig skal det være nemmere at opnå dispensation for lokalplaner, hvis man ønsker at udvikle sin virksomhed et givent område.

Hersted Industripark

Hersted industripark har i mange år, indtil for 20 år siden, været vækstcenter for byen. Vi skal i gang igen. Med Letbanestation, store gode bygninger og områder er det helt oplagt. Vi vil skabe Sjællands største og bedste erhvervsfaglige center, hvor faguddannelser, virksomheder og kommunen går sammen om at skabe et helt særligt miljø for fagprofessionelle. Det skal samle alle gode kræfter i byen og resten af Storkøbenhavn, så vi får Danmarks bedste faglige uddannelser, de dygtigste virksomheder og dermed og de bedst uddannede unge. Der er brug for fagudlærte, der er brug for gode virksomheder med dygtige medarbejdere. Det arbejde vil Dansk Folkeparti Albertslund sætte sig i spidsen for. Faglige uddannelser skal fylde meget mere i alles bevidsthed som nødvendige og vigtige.

Roskildevej

Vi har i den forgående valgperiode lagt grundstenene til en ny politik på Roskildevej. I årevis er der blevet spildt massevis af kvadratmeter på fejlslagen politik. Dansk Folkeparti Albertslund vil have, at Roskildevej udvikler sig med boliger, erhvervsliv og butikker. Naturligvis skal vi udvikle på en måde, der er æstetisk og med grønne områder, som både udvikler byen visuelt og funktionelt.

Fængselsgrunden

Når Vridsløselille statsfængsel lukkes og Albertslund kommune skal forsøge at finde interesserede til at udvikle på grunden, ønsker Dansk Folkeparti Albertslund, at flere forskellige tilbud kommer i spil. Vi ønsker en løsning, hvor der bliver plads til et Nordisk Film museum, erhvervsliv og forskellige boligtyper og størrelser. Denne chance er enestående i forhold til at skabe et kæmpe morderne område i en historisk ramme, som kun fængselsgrunden kan tilbyde. Vi vil sikre, at Albertslund ikke sover i timen.

Bolig udviklingsområder

Det er politikernes ansvar, at kommunens boligmasse sammensættes, så den passer til byens borgere.

Vi ønsker at bremse fraflytningen fra byen. Det betyder, at når man vælger at flytte fra sit parcelhus, skal der være gode muligheder for at finde en egnet bolig i byen. Vi mangler særligt mindre boliger, der er billige. I virkeligheden har vi i Albertslund ganske mange boliger, der er velegnet til familier, men på grund af manglen på mindre boliger, bor der i flere af dem ikke familier.

Vi ønsker på ingen måde at tvinge nogle borgere ud af de boliger, de gerne vil bo i, men vi mener, at vi ved at give muligheden, vil kunne skabe en boligrokade, hvor enlige og par i højere grad bor i mindre boliger og familier omvendt i de større boliger.

Dansk Folkeparti Albertslund ønsker at opføre seniorboliger på Stensmosegrunden og Søndergårdgrunden.

Hjørnegårdsgrunden i Herstedvester landsby samt Hyldagergrunden, er områder hvor det også er passende at indtænke mindre boligtyper, hvor de fleste kan være med. 

Albertslund er også en by, hvor nogle af vores medborgere har udfordringer i livet, som gør, at der kan være brug for en lidt anderledes boform. Allerede i dag har vi fået kæmpet forskellige boligtyper ind i planlægningen flere steder. Vi vil følge udviklingen, når der opføres husvildeboliger på Bomhusgrunden ved Vridsløselille og når der på ALBO grunden bygges 8-10 boliger til voksne med særlige behov.

Vi ønsker en by, hvor borgere med særlige behov bliver inkluderet i den fremtidige boligmasse og den vej har vi kun lige betrådt. Derfor vil vi ændre kommunens boliganvisningskriterier, så disse tilgodeser borgerne i Albertslund kommune.

Uddannelse

I Albertslund har vi kedelige statistiker, når det kommer til unges præstationer efter folkeskolen. Det skal vi løse ved at gå på to ben. Det ene er alt det, der sker før de unge når til valg af uddannelse. Det andet handler om hvilke muligheder, vi som by tilbyder unge, når de skal vælge eller har valgt.

Når vi ønsker at skabe Sjællands største og bedste erhvervsfaglige center i Albertslund, så er det også de unge vi har i tankerne. Vi vil ikke være med til at unge bliver tabt på gulvet og samtidig vil vi heller ikke lave middelmådige tilbud. Med vores forslag, hvor vi samler alle væsentlige aktører omkring de unge, vil vi se en stor tilgang af praktikpladser og få et kæmpe løft af de enkelte uddannelser. Albertslund skal rykke på dette område. Det vil Dansk Folkeparti Albertslund være garant for.

Sjællands største og bedste erhvervsfaglige center vil også give vores folkeskoler mulighed for at køre målrettede forløb allerede tidligt i skoletiden, hvor faglighed bliver prioriteret og værdsat. Vi skal anerkende håndværket, håndarbejdet og fysisk kreativitet, på lige fod med andre kvaliteter.

Beskæftigelse

Med Dansk Folkeparti Albertslunds planer for Hersted Industripark vil det være naturligt at placere dele eller hele jobcenteret her. Vi skal fokusere vores arbejde med ledige jobparate mod erhvervslivet. Ingen kommer i job af at blive gemt væk i et mødelokale.

Når man er jobparat, skal man som udgangspunkt i job. Ingen skal kunne læne sig tilbage og fralægge sig ansvaret for eget liv. Det er en pligt at deltage med det man kan. Det samme gælder uddannelsesparate. Dansk Folkeparti Albertslund mener yderligere at nyttejobs er en rigtig god mulighed for både kontanthjælps modtagere til at holde sig tæt på arbejdsmarkedet og for kommunen at få løst opgaver der ikke nødvendigvis er et systematisk behov for. Indsatsen skal styres af jobcenteret og må ikke medføre andre medarbejdere merarbejde.

Hvis man derimod ikke er jobparat, skal man naturligvis ikke jages af systemet. Det er vigtigt, at der bliver tilrettelagt grundige forløb på tværs af forvaltninger og med respekt for den enkeltes ressourcer og muligheder, og ikke mindst klare aftaler om forløbets mål og retning. Uvished kan være skadeligt i den slags forløb.

Vi ønsker at styrke jobcenterets arbejde med at få borgere i job og/eller uddannelse. Det samme gælder frivillige indsatser og mentorordninger. Vi tror på, at vi med et sundt forhold til erhvervslivet, hvor vi sammen skaber gode relationer i eksempelvis samarbejdet om Sjællands største og bedste erhvervsfaglige center i Hersted industripark, kan få et erhvervsklima, hvor virksomhederne vil tage et kæmpe socialt ansvar. Det har Albertslund brug for.

Det offentlige rum

Vi har i dag en by, som i stor udstrækning fremtræder trist, nedslidt og kedelig. Derfor er det utrolig vigtigt at vi tænker os om, når vi laver nye områder. Vi skal væk fra overbebyggede områder og i stedet give muligheder for grønne og kønne områder. Albertslund skal fremstå smuk. Vi skal i takt med at boligafdelinger renoveres, huske at offentlige pladser m.m. skal følge med renoveringen.

Borgerne i Albertslund skal ikke tvinges til at bruge deres skattekroner på dyre lyskunstprojekter og andre elitære ideer, som et fåtal har glæde af.

Vi ønsker at lægge pres på Citycon, så Albertslund Centrum igen kan komme til at fremstå som et levende og spændende indkøbscenter, hvor albertslunderne har lyst til at handle. Et centrum hvor diverse sommersysler igen vil blomstre, mens man kan sidde og nyde en øl i solen.

Ældre og handicappede skal kunne færdes trygt og sikkert i Albertslund. Fremkommeligheden i byen skal prioriteres højere og det skal igen være tilladt at cykle gennem centret ude for centrets åbningstid.

Miljø og klima

Dansk Folkeparti Albertslund mener at miljøarbejdet skal omlægges og gøres billigere ved at dele det op. Vi skal have en stærk profil på det ”grønne” felt, men den skal fokuseres, så vi ikke gør alle ting halvt. Vi skal gå efter de områder, hvor kommunen kan spare flest penge hurtigst muligt. Den ”grønne” omstilling skal motiveres af økonomisk fortjeneste for kommunen såvel som for borgerne. Albertslund kommune skal ikke være formynderiske og derfor skal kommunen ikke yde tilskud til propaganda virksomheder som Agendacentret.

Et andet ben er klimatilpasning. Vi abonnerer ikke på dommedagsprofetier i forhold til klimaet. Det betyder ikke at vi benægter klimaforandringer, men det betyder, at vi vil gå sagligt og nøgternt til værks, når vi skal tilpasse byen til stigende regnmængder og andet. Dansk Folkeparti Albertslund har benene på jorden i miljø og klima spørgsmål.

Det nære miljø er en ofte glemt sag, når man konstant er højtflyvende i disse spørgsmål. Dansk Folkeparti Albertslund mener, at det nære miljø, som vi alle dagligt bevæger os i, igen skal på dagsordenen. Alt for tit ser vi skrald og skidt ligge og flyde. Vi vil bruge tidligere tiders ren by ideer til en genrejsning på området.

Rotter

I Dansk Folkeparti Albertslund er vi stærkt optaget af at holde skadedyr stangen. Vi ønsker ikke en situation, hvor borgerne oplever problemer, som kunne havde været undgået. Vi vil i samarbejde med almene foreninger og private boligejere sikre, at vi ikke kommer til at stå med store plager som tidligere. Vi vil bede boligforeninger og private grundejerforeninger udforme konkrete handleplaner, så man ved større plager hurtigt og effektivt kan få bugt med problemerne. Samtidig skal kommunen handle hurtigt og effektfuldt ved de første tegn på problemer. I samarbejde kan vi gøre problemet så småt, at alle kan leve med det. Inden igangsættelse af større anlægsarbejder i byen, vil kommunen foretage en vurdering af risici i forhold til påvirkning af skadedyr.

Infrastruktur

Byens stier, veje og pladser er generelt i en frygtelig stand. Dansk Folkeparti Albertslund vil over de næste fire år, arbejde for at kommunen igangsætter en ambitiøs plan for løbende vedligehold af disse. Alle veje og stier skal laves indenfor fire år.

Albertslund kommune er i gang med en stor udskiftning af vej- og stibelysning. Dansk Folkeparti Albertslund vil lave en plan, så vi ikke igen kommer i en situation, hvor dele af byen helt eller delvist mangler belysning.