Velfærd og sundhed

Ældreomsorg

Et velfærdssamfund skal måles på hvordan det tager sig af de, der allerede har taget deres del af slæbet. Byens ældre har været med til at skabe verdens bedste samfund og har slidt og slæbt for vore generationers muligheder og goder.

Dansk Folkeparti Albertslund har en vision om, at det skal være attraktivt at blive ældre i kommunen. Taknemmelighed er en pligt!

Aktive ældre

Vi vil en gang for alle aflive myten om ældrebyrden. Byens ældre medborgere er aktive som aldrig før. Der er INGEN byrde.

Dansk Folkeparti Albertslund ønsker, at borgerne i kommunen skal bo bedst muligt i eget hjem.

Dette kan kun ske ved at trygheden og sundheden styrkes. Mange af byens ældre er aktive i foreningslivet. Derfor er det helt afgørende for Dansk Folkeparti, at kommunen i højere grad understøtter den frivillighed ved at sikre ordentlige og tilsvarende faciliteter og adgang til samme. Ildsjæle på alle planer er en af Albertslunds særlige kendetegn og det gælder også i denne gruppe. Vi skal inddrage erfaringer fra bl.a. Senior idræt og Damgårdshave, når vi rækker hånden ud efter ældre, der har brug for mere aktivitet eller blot socialt samvær. I blandt byens frivillige, har vi en kæmpemæssig viden og erfaring, som i samspil med kommunens fagprofessionelle, kan mindske ensomhed og utryghed hos nogle ældre.

Vi vil i samarbejde med frivillige oprette sorggrupper, enkemandsgrupper og samtalegrupper, hvor ældre kan lære at leve alene, hvis de har mistet deres ægtefælle. Nogle har brug får kundskaber i et køkken, andre kan have anderledes behov. Vi skal have flere forebyggende hjemmebesøg, hvor vi som kommune kan få overblik over, om der er brug for hjælp i det enkelte hjem sammen med den ældre. Vi skal afdække, om der er brug for en fagperson, til at afhjælpe udfordringer. Det kan eksempelvis være en sygeplejerske eller en ergoterapeut til mindre konkrete udfordringer. Vi skal hjælpe borgeren selv med mindre udfordringer, for at undgå, at de udvikler sig til det værre. Derfor er det også vigtigt, at ældre har mulighed for at komme i kontakt med kommunen døgnet rundt. Vi vil have etableret en tryghedslinje, som virker begge veje. På den måde hører vi om udfordringerne når de opstår og ikke som i dag, alt for sent.

Vi tror på, at vi med enkelte greb kan sikre endnu mere og endnu flere aktive ældre. Det er nemlig værdighed.

Hjemmepleje

Vores hjemmepleje skal i højere grad være medvirkende til at sikre, at der bliver taget hånd om problemer når de opstår. På den måde er det muligt at afbøde eller begrænse tabet af førlighed, begrænse den ældres sociale isolation og udføre de nødvendige opgaver, som den enkelte ikke længere magter. Der kan også være brug for, at personale kan yde psykisk støtte og trøst.

Kommunens hjemmepleje yder en kæmpe indsats, men hvis ovenstående skal være muligt, er der brug for flere hænder. Vi ved at forebyggelse virker og derfor skal der tilføres flere midler til det arbejde, som vores medarbejdere udfører i hjemmene. Ledelsen skal styrkes, så vi sikrer, at den enkelte medarbejder med sine faglige kompetencer, sammen med borgeren, kan være med til at prioriterer dagens hjælp. Flere hænder og mere tid til den enkelte er kodeordene.

Vores medarbejderes arbejdsmiljø skal være bedre. Det betyder at der skal være plads til videreuddannelse og kompetenceudvikling. Samtidig vil en styrket ledelse, flere hænder og mere faglig frihed gavne arbejdsmiljøet. Vi vil desuden gøre brug af selvtilrettelæggende teams.

Plejecentre

I dagens Danmark er man ofte meget svækket før man kommer på plejehjem. Overgangen fra eget hjem til plejecentret skal være gnidningsfrit. Vi skal passe på ikke at spænde ben for ældre og deres pårørende med alle mulige regler og begrænsninger. I de fleste tilfælde vil der kort tid efter flytningen være rigeligt med lejligheder til at få tilpasset forholdet mellem hvad, der er den ældres behov og ”plejecentrets” behov. Der er ingen grund til at få en masse konflikter og begrænsninger, allerede inden den ældre har etableret sig. Vi vil være på forkant med udviklingen af behovet for pladser.

Også for medarbejderne her er der behov for fokus på arbejdsmiljøet. Der skal altid være personale nok tilstede, så alle situationer kan håndteres uden at resten af plejecentrets beboere skal lide under det. Vores medarbejdere vil egentligt bare have lov til at gøre et godt stykke arbejde. Det skal der være mulighed for hele tiden. At skabe de nødvendige forudsætninger er en politisk opgave.

Velfærdsteknologi

Verdenen er konstant i forandring. Aldrig før har udviklingen værre større og hurtigere. Det betyder, at vi på alle planer hele tiden får flere muligheder. Dansk Folkeparti Albertslund er tilhængere af at udnytte teknologien, når den giver mening. Men vi er i den grad skeptiske, når det kommer til at udskifte kernevelfærd med robotter, maskiner eller lignende. Der er i hvert enkelt tilfælde brug for en seriøs og grundig debat om fordele og ulemper. Samtidig har den nære hjælp og pleje en menneskelig dimension, som aldrig skal udskiftes. Dygtig, nidkær og kærlig pleje foretages af mennesker!

Sundhed

Den enkeltes sundhed bliver oplevet individuelt. Det betyder, at vi som kommune skal have en ydmyg tilgang til borgernes sundhed. Omvendt findes der meget viden på området, som vi kan bruge konkret i mødet med borgeren. Dansk Folkeparti Albertslund er klar til at forbedre bevillingerne til sundhedsområdet. Borgere der føler sig sunde er velfærd.

Forebyggelse

Hvis man kigger overordnet på sundhedsområdet er der én form for virkemidler der slår alle andre. Det er forebyggelse. Det er gavnligt for borgerne og kommunen at vi forebygger sygdomme, inden de bliver alvorlige. Derfor skal alt arbejde med borgerne have en ekstra dimension i forhold til netop det. Vi skal måle sundhedsarbejdet på, hvor gode vi er til at forebygge. Hvis man kigger på eksempelvis 80+ årige, så kan vi forebygge et væsentligt antal indlæggelser om året ved en mere målrettet indsats. At være indlagt på hospitalet er rigtig skidt for den enkelte og fører ofte mere skidt end godt med sig. Samtidig er indlæggelser og særligt genindlæggelser frygtelig dyre for kommunen. Der er i alle aldersgrupper gode muligheder for forbedringer på dette område.

Psykisk sundhed

Alt for mange albertslundere bliver ramt af psykiske problemer i løbet af livet og når man bliver ramt, kommer hjælpen ikke hurtig nok. Vi vil have en sundheds-hotline, hvor man, ved pludselige symptomer på stress eller andet, kan få øjeblikkelig hjælp. Allerede første hverdag efter første kontakt, skal der være sat tiltag i gang, der i et sikkert og grundigt tempo kan hjælpe borgeren så tæt på rask som muligt.

For borgere med kroniske, psykiske lidelser, vil vi forsøge i samarbejde med andre nærliggende kommuner, at skabe miljøer, hvor behandling, oplevelser og tryghed danner rammen for et godt liv. Vi vil styrke vores eget støttekontaktpersonkorps og helst hjemtage vores borgere til gode lokale tilbud og til boliger her i kommunen. Borgere, der af den ene eller anden grund er psykisk syge, er også en del af Albertslund og vi har den fornødne viden til at skabe gode liv her i byen.

Misbrug

Når en borger bliver ramt af misbrug af den ene eller anden slags og den enkelte beslutter sig for at ville ud af sit misbrug, skal kommunen være klar til hurtigt at hjælpe til. Når borgeren oplever motivation, skal der handles hurtigt. Derfor ønsker Dansk Folkeparti Albertslund også her at gøre brug af en sundheds-hotline, hvor personale er klar til at finde de rigtige tilbud med det samme eller senest næste hverdag.

Tandpleje

Vi har grundlæggende en god tandpleje i kommunen. Der er dog to områder, hvor vi gerne vi sætte ekstra ind. Vi vil gerne sikre, at alle børn kommer til tandlæge, inden de starter i skole. Derfor vil vi gøre brug af alle muligheder for at sikre, at børn kommer til de indkaldte tandeftersyn. Det betyder at vi, med respekt for forældrenes hverdag, skal være utrolig fleksible i forhold til planlægning, men også at vi med lovgivningen i hånden skal kræve at familierne prioriterer det.

Vi skal finde løsninger, der sikrer at de unge vænner sig til at bruge den kommunale tandlæge efter folkeskolen, indtil de overgår til det private, når de fylder 18 år. Samtidig skal overgangen være mere smidig. Det betyder, at vi også skal være klar til at bevilge enkeltydelser i hvert fald i begrænset omfang, selvom opgaven primært er kommunikativ.

Røgfrit barndomshjem

Albertslunds største problem, når man kigger på spædbørns sundhed, er rygning i hjemmene. Dansk Folkeparti Albertslund er tilhængere af, at borgerene selv bestemmer hvordan de lever bag deres egen hoveddør, men her er der dog en undtagelse. For mange af byens spædbørn bliver udsat for tobaksrøg i hjemmet. Det skal blive bedre. Vi kan ikke leve med, at så mange børn bliver udsat for rygning i hjemmene. Vi vil afsætte midler til indsatsen.

Sundhedshuset

Kommunens sundhedshus skal være til for alle byens borgere. Derfor er det Dansk Folkepartis holdning at indretningen skal være fleksibel og den skal understøtte kommunens sundhedsudfordringer. Vi har en ganske udfordret sundhedsprofil i Albertslund og derfor skal vi være klar til at bruge midler til området, for at få bugt med generelle problemstillinger. Samtidig skal der fra sundhedshuset også løses enkeltstående problemer, som enkelte borgere oplever. Albertslund kommune skal fremover, i langt højere grad, samarbejde med andre kommuner om at løse sundhedsopgaver. Vi kan med sundhedshuset bidrage meget til en fælles indsats med styrket faglighed bredt set.